Hoạt động

Chắp cánh ước mơ

BẢNG ĐIỂM HỌC KÌ I NĂM HỌC 2011-2012

STTHọ và tênDân tộcĐiểm TBHLHKGhi chú
Tổng Công Ty Xăng Dầu Việt Nam - Petrolimex
1 Ma Thị Hằng Tày 8.1 Giỏi Tốt  
2 Vừ A Dũng Mông 8.7 Giỏi Tốt  
3 Hoàng Thị Ngọc Anh Thái 8 Giỏi Tốt  
4 Lý Văn Vượng Dao 8.1 Giỏi Tốt  
Đại Học Hồng Bàng
5 Hồ Văn Tình Chứt       Đã nghỉ học
6 Cao Thị Hoa Rục 6.6 Khá Tốt  
Công ty DC Media 
7 H'Bíp Niê Ê Đê 6.2 TB Tốt  
Trường Quốc Tế Khai Sáng
8 Đinh Hải Bana 7.9 Khá Tốt  
9 A Trí Dẻ 7.7 Khá Tốt  
10 Y Xem M'nông 6.3 TB Tốt  
11 ZHaHa Hoàng Liêm Chăm        x
12 Thạch Thị Yến Trinh Khmer  9,0 Giỏi Tốt  
Bà Thân Thị Vân Ti - Tổng Giám đốc Công ty Di Đức
13 Thạch Khánh Đi Khmer 7.02 Khá Tốt  
14 Thạch Thị Quanh Na Khmer 6 TB Tốt
15 Hữu Thị Xi Tha Khmer 6.37 TB Tốt
Quỹ Từ thiện Cộng đồng người sử dụng Internet Việt Nam (VNIF)
16 Dank Kenl Khmer 6.4 TB Tốt  
17 Thị Nà Huy Khmer 5.8 TB Tốt  
Hòa Thượng Thích Minh Thường - Trụ trì Chùa Long Sơn Cổ tự (TP Vũng Tầu)
18 Thị Su Ro Chăm 6.3 TB Tốt  
19 Thị Ro Phi Giáh Chăm 7.5 Khá Tốt
20 Thị Thu Tiết Chăm 7,3 Khá Tốt  x
21 Thị Đa Khmer      
22 Sai Thiết Khmer   Khá Tốt  
Công Ty Cổ phần Kiềm Nghĩa
23 Nông Thanh Hằng Nùng 8.1 Giỏi Tốt  
24 Hoàng Thị Minh Hiếu Tày 6,8 Khá Tốt  
25 Lâm Thị Huế Nùng 8.9 Giỏi Tốt  
26 Chu Thị Linh Nùng 7.3 Khá Tốt  
27 Nông Thị Tươi Tày 6.7 Khá Tốt  
28 Lầu Thị Dỉa Mông 7.3 Khá Tốt  
29 Sầm Văn Ním Sán chí 6.9 Khá Tốt  
30 Lương Thị Nhượng Nùng 8,7 Giỏi Tốt  
31 Lý Văn Sìn Mông 6.7 Khá Tốt  
32 Dương Thị Mai Mông 7.4 Khá Tốt  
Công ty Truyền thông Đầu tư Nam Hương
33 Lê Thị Thắm Ca Dong 7.5 Khá Tốt  
34 Hồ Văn Puông Pa Cô 7.3 Khá Tốt  
35 Hồ Thị Kềnh Vân Kiều 8.4 Giỏi Tốt  
36 Hồ Ra Lài Vân Kiều 7.5 Khá Tốt  
37 Phạm Huy Trải Hơ Re 7.5 Khá Tốt  
38 Hồ Văn Hợi Cor 7.1 Khá Tốt  
Ông Trần Ngọc Thành
39 Sâm Thị Thế Thanh Hoa 8.3 Giỏi Tốt  
40 Dương Tuyết Hằng Hoa 7.3 TB Khá  
41 Trần Tuấn Dũng Hoa 9 Giỏi Tốt  
42 Hoàng Nguyễn Thanh Thùy Mường 7.1 Khá Tốt  
43 Hỷ Đạt Huy Hoa 7,6 Khá Tốt  
Công ty TNHH T.Y.M.E.S Việt Nam (Anh Phong Việt kiều)
44 Pi Năng Thị Thuyết   7.8 Khá Tốt  
45 Não Thị My Chăm 6.9 Khá Tốt  
46 Mấu Thị Hiểm Rắc lây 4.8 TB Khá  
Ông Trần Minh Quan (Việt kiều Mỹ)
47 K' Thị Hoa Rai 8.8 Giỏi Tốt  
48 Võ Thị Thu Trịnh K'ho 6.7 Khá Tốt  
Ông Hòang Trọng Hải - Nhà Phân phối độc lập Tập đoàn HARBALIFE
49 Hồ Thị Hòa Vân Kiều 7.5 Khá Tốt  
50 Bùi Thị Hồng Quý Mường 7,3 Khá Tốt  
51 Ra Thị Ngọc Hà S' Tiêng 7.5 Khá Tốt  

Ghi chú

x: là những bạn không có điểm tổng kết

Bảng điểm tổng kết năm 2010 - 2011

Bảng điểm tổng kết năm 2009 - 2010