Hoạt động

Ươm mầm tương lai

BẢNG KẾT QUẢ HỌC TẬP NĂM HỌC 2011 - 2012

Trường Đinh Thiện Lý
STTHọ và tênLớpĐiểm TBHọc lựcHKDanh hiệu
1 Hoàng Tiến Đạt 6A6 8.8 Giỏi Tốt HS Giỏi
2 Âu Thị Luyến 6A6 8.9 Giỏi Tốt HS Giỏi
3 Lành Thị Yến 6A6 8.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
4 Cao Huỳnh Kim Thoa 6A6 8.6 Giỏi Tốt HS Giỏi

Ghi chú

  • 04 học sinh Giỏi
Trường Duy Tân
STTHọ và tênLớpĐiểm TBHọc lựcHKDanh hiệu
1 Sari Phát 12A1 8.5 Giỏi Tốt HS Giỏi
2 Cao Thị Tuốt 11A1 8.5 Khá Tốt HS Tiên Tiến
3 Nguyễn Thị Như Hồng 10A1 9.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
4 Hoàng Vũ Thị Thu Trang 10A1 9.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
5 Rơ Lan H'Hà 10A1 9.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
6 Ka Lang 10A1 9.4 Giỏi Tốt HS Giỏi
7 Châu Nguyệt Cẩm Vân 10A1 9.5 Giỏi Tốt HS Giỏi
8 Thảo Sương A Đrơng 9A1 6.6 TB Khá  
9 Y Ái 8A1 9.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
10 Thạch Minh Tâm Anh 8A1 6.0 TB Tốt  
11 Danh Nhựt Linh 8A1 7.3 TB Tốt  
12 Điểu Dương 7A1 8.6 Giỏi Tốt HS Giỏi
13 H' Hân 7A1 8.8 Giỏi Tốt HS Giỏi
14 May Sâm 7A1 7.6 Khá Tốt HS Tiên Tiến
15 Pipur Thị Chỉ 7A1 7.0 TB Khá  
16 Hồ Anh Thanh 7A1 6.8 TB Tốt  
17 Tòng Nguyễn Hoài Thương 7A1 7.0 TB Tốt  
18 Hồ Thị Vân 7A1 7.3 TB Tốt  
19 Hồ Thị Khuyên 7A1 6.0 TB Tốt  
20 IR 7A1 7.6 TB Tốt  
21 Đinh Thị Uỳnh 7A1 5.5 TB Tốt  
22 Hồ Bảy 6A1 6.2 TB Tốt  
23 Lưu Chí Công 6A1 7.6 Khá Tốt HS Tiên Tiến
24 Triệu Phúc Đường 6A1 7.7 Khá Tốt HS Tiên Tiến
25 Hồ Thị Hồng Hạ 6A1 6.3 TB Tốt  
26 Hồ Thị Thanh Hẳn 6A1 8.3 Giỏi Tốt HS Giỏi
27 Đặng Tòn Liều 6A1 6.7 TB Tốt  
28 Hồ Thị Ngọc Linh 6A1 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
29 Hoàng Văn Quân 6A1 8.7 Giỏi Tốt HS Giỏi
30 Pa lăng Thị Vì Sao 6A1 8.2 Giỏi Tốt HS Giỏi
31 Chá A Sùng 6A1 8.5 Giỏi Tốt HS Giỏi
32 Đinh Thị Thấm 6A1 8.7 Giỏi Tốt HS Giỏi
33 Ma Thị Thương 6A1 9.0 Giỏi Tốt HS Giỏi
34 Lý Đức Tĩnh 6A1 7.3 Khá Tốt HS Khá
35 Mùa Thị Xua 6A1 7.3 TB Tốt  
36 Hồ Như Ý 6A1 7.7 Khá Tốt  
37 Hoàng Văn Sơn 6A1 8.5 Giỏi Tốt HS Giỏi
38 Thị Hồng 6A1 8.7 Giỏi Tốt HS Giỏi

Ghi chú

  • 18 học sinh Giỏi
  • 06 học sinh Khá
  • 14 Học sinh TB
Trường Việt Thanh
STTHọ và tênLớpĐiểm TBHọc lựcHKDanh hiệu
1 Mã Thị Loan 6A1 8.5 Khá Tốt HS Tiên Tiến
2 Mang Thị Diễn 6A1 7.8 Khá Tốt HS Tiên Tiến
3 Tòng Thị Bé 6A1 6.9 Khá Tốt HS Tiên Tiến 

Ghi chú

  • 03 học sinh Khá

BẢNG TỔNG HỢP HỌC LỰC NĂM HỌC 2010 - 2011