Hoạt động

Mở đường đến tương lai

Đây là bảng câu hỏi do Ban Điều hành Qũy Học bổng Vừ A Dính đặt ra để các em trả lời nhằm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh gia đình, ước mơ, tâm tư tình cảm, nguyện vọng của các em. Mỗi câu trả lời rành mạch, rõ ràng sẽ khắc họa đậm nét chân dung và cá tính của các em. Đây cũng là những thông tin chính thức được các em cung cấp để trên cơ sở đó sẽ giới thiệu chân dung của từng em trên trang web của Qũy Vừ A Dính.Để xem danh sách các học sinh click vào link bên dưới: