Giải thưởng Vừ A Dính

Giới thiệu

Năm 2009, Quỹ Học bổng Vừ A Dính đã chính thức ban hành Giải thưởng Vừ A Dính. Giải thưởng Vừ A Dính là giải thưởng cao quý của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Quỹ học bổng Vừ A Dính nhằm tôn vinh các tập thể có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp phát triển miền núi và dân tộc của Đoàn Thanh niên; tôn vinh các tấm gương xuất sắc người dân tộc thiểu số Việt Nam trong nghiên cứu khoa học, đoạt huy chương Quốc gia và Quốc tế trên các lĩnh vực, tôn vinh những tấm gương xuất sắc lập thân, lập nghiệp và hoạt động vì cộng đồng…


Đồng chí Trương Mỹ Hoa trao Giải thưởng Vừ A Dính cho các cá nhân và tập thể.

Tôn vinh cá nhân và tập thể đoạt “Giải thưởng Vừ A Dính” là sự động viên khích lệ thế hệ trẻ miền núi và dân tộc biết vượt lên hoàn cảnh, chiếm lĩnh những đỉnh cao thành tích trên mọi lĩnh vực. Các em và các tập thể là những hạt giống đỏ toả sáng nghị lực và sáng tạo, khích lệ thế hệ trẻ các dân tộc thiểu số Việt Nam vươn lên trong thời kỳ mới của đất nước.


Các bạn nhận học bổng Vừ A Dính chụp ảnh lưu niệm trước tượng đài Bác

Trong thời gian tới, Quỹ Học bổng Vừ A Dính sẽ tiếp tục đầu tư để cùng với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các địa phương, bồi dưỡng, nhân rộng các nhân tố mới tiêu biểu trong tuổi trẻ các dân tộc thiểu số Việt Nam; đồng thời phát triển Giải thưởng Vừ A Dính lớn mạnh cả về số lượng và giá trị, xứng tầm với yêu cầu và vị trí của Giải thưởng trong thời kỳ mới của đất nước.