Nhà hảo tâm

 

Tên cá nhân Ngày đóng góp Đóng góp
Bà Trần thị Bảo Hòa – 12 Phạm Ngũ Lão- Q1 05-12-2014 1.000.000 đồng
Nguyễn Đức Long, Dương Thanh Hương – Hà Nội 05-12-2014 1.000.000 đồng
Gia đình Ông Bà Đoàn Khoa - Vũ Thị Bích (Hà Nội) 05-12-2014 5.000.000 đồng
Bà Nguyễn Thị Phương Minh (Hà Nội) 05-12-2014 1.000.000 đồng
Bộ môn Thể dục Nhà văn hóa Phụ nữ TPHCM 10-11-2014 2.000.000 đồng
Bà Trương Thị Ngọc Yến 10-11-2014 0 đồng
Bà Phương Thị Anh Nga 10-11-2014 10.000.000 đồng
Bà Kim Minh 10-11-2014 5.000.000 đồng
Gia đình Ông bà Ngô Hà Bắc và Nguyễn Việt Triều - Gia đình ông bà Nguyễn Thị Kim Thoa và Trần Anh Tuấn 10-11-2014 8.436.000 đồng
Bà Phan Thị Thu Cúc 10-11-2014 1.000.000 đồng
Next > End