Nhà hảo tâm

 

Logo Tên đoàn thể Ngày đóng góp Đóng góp
Trường THCS-THPT Việt Thanh 21-06-2012 Nhận nuôi, dạy học 3 học sinh dân tộc thiểu số từ lớp 6 - 12 với tổng chi phí là 1.575.000.000 đồng.
Trường THCS Đinh Thiện Lý 08-06-2012 Nhận dạy học 4 học sinh dân tộc thiểu số từ lớp 6-12.
Trường THCS-THPT Duy Tân 23-06-2012 Nuôi và dạy học 17 em từ lớp 6 đến lớp 12 với tổng chi phí là 8.192.385.000 đồng
Nhà văn hóa Phụ nữ Thành phố 07-06-2012 10.000.000 đồng
Cty địa ốc Tân Bình 21-06-2012 50.000.000 đồng
Qũy từ thiện Hiểu về trái tim 21-06-2012 580.000.000 đồng
Hệ thống làng nướng Nam Bộ 21-06-2012 200.000.000 đồng
Báo Pháp Luật 07-06-2012 10.000.000 đồng
Next > End