Nhà hảo tâm

 

Logo Tên đoàn thể Ngày đóng góp Đóng góp
Cty CP Du lịch Hòa Bình Việt Nam 21-06-2012 25.000.000 đồng
Tập đoàn Én Việt 21-06-2012 Cấp học bổng 5 năm cho 5 sinh viên trị giá 360 triệu đồng.
Cty CP SX-KD XNK- DV&ĐT Tân Bình (TANIMEX) 21-06-2012 Ủng hộ 100 triệu đồng và nuôi 3 học sinh dân tộc thiểu số từ lớp 6-12 với tổng chi phí là 1.802.210.000 đồng.
Cty CP Phát triển nhà Thủ Đức 21-06-2012 Hỗ trợ văn phòng làm việc từ 1/9/2010 đến hết tháng 6/2012 trị giá 357.500.000 đồng.
Tập đoàn VNG 21-06-2012 Ủng hộ 79 triệu đồng và hỗ trợ xây dựng website Qũy Vừ A Dính.
Qũy Lawrence S.ting 21-06-2012 Ủng hộ 200 triệu đồng và hỗ trợ kinh phí nuôi, dạy học cho 04 học sinh dân tộc thiểu số từ lớp 6 - 12 năm học 2011-2012 với tổng chi phí là 448 triệu đồng.
VinaCapital 21-06-2012 Cấp học bổng cho 50 nữ sinh dân tộc từ lớp 10 đến hết đại học trị giá 317.610 USD trong vòng 7 năm.
Trường THCS-THPT Thái Bình 21-06-2012 Nhận nuôi, dạy học 2 học sinh dân tộc thiểu số từ lớp 6-12 với tổng chi phí là 1.260.000.000 đồng.
Trường THPT dân lập Thanh Bình 21-06-2012 Nhận nuôi, dạy học 6 học sinh dân tộc thiểu số từ lớp 6-12 với tổng chi phí là 3.597.120.000 đồng.
Cty cổ phần dịch vụ giáo dục Trí Đức 21-06-2012 Nhận nuôi, dạy học 3 học sinh dân tộc thiểu số từ lớp 6-12 với tổng chi phí là 1.201.473.600 đồng.
Next > End