Giải thưởng Vừ A Dính

Gương mặt

 • Hoàng Thị Tuyết - dân tộc Dáy.

  Thi đấu cho tổng cục thể dục thể thao. Thành tích: HCB Taekwondo giải trẻ 2010.

 • Lý Đại Hùng - dân tộc Nùng.

  Sinh viên trường đại học Kinh tế, đại học quốc gia Hà Nội. Thành tích: giải ba sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2010

 • Nguyễn Thị Thuận - dân tộc Nùng.

  Sinh viên trường đại học Khoa học, đại học Thái Nguyên. Thành tích: giải ba sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2010.

 • Bế Thị Lưu - dân tộc Tày.

  Sinh viên đại học Công Đoàn. Thành tích: giải khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2010.

 • Hoàng Quốc Bảo - dân tộc Sán Chay.

  Sinh viên đại học Sư phạm, đại học Thái Nguyên.Thành tích: giải khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2010.